Manifesto translated to Swedish

Enade Medborgare i Sverige

Manifesto translated to Swedish

Postby KeeSe » Tue Aug 09, 2011 2:24 pm

Here is the manifesto which I have translated into Swedish!


Sekularism
Vi anser att:
-Individen har den fullständiga rätten att anamma den trosuppfattning denne önskar, uttrycka sin uppfattning kring detta under yttrandefrihetslagen samt att i privatlivet utöva denna trosuppfattning där utövandet ej belägger andra individers rättigheter eller livsstil.
-Ingen form av trosuppfattning skall erhålla en automatisk rätt till respekt från andra, annat än respekten för rätten att erhålla denna trosuppfattning. Respekt från andra är något som förtjänas, ofta från öppen och bevisbaserad debatt.
-Att stat och religion skall vara separata.
-Att regeringspolitik ej primärt skall baseras på någon form av religiös doktrin.

Politisk reform
Vi anser att:
-Politik ej skall vara influerad av pengar, religion eller specifika intressen.
-Politiker ej skall influeras av företag.
-Företagsfinansierat stöd till politiker skapar enorma intressekonflikter.
-Politik ej skall vara en populäritetstävling.
-Politikers primära intressen bör ligga i medborgarnas välfärd.
-Pengar ej bör kunna köpa inflytande i det politiska styret.
-Samtliga parter skall erhålla likvärdig exponering av deras politik, vilket tillåter väljare att göra ett välgrundat beslut.
-Samtliga väljare skall erhålla nog information om partiernas politik för att kunna göra ett välgrundat beslut.
-Samtliga barn skall erhålla tillräcklig utbildning i hur det politiska systemet fungerar.

Ekonomisk Reform
Vi anser att:
-Den nuvarande ekonomiska modellen (företagskapitalism) är i behov av en reform.
-Den nuvarande ekonomiska modellen skapar medfött ojämlikhet, främjar en girighetskultur och överkonsumption samt värderar vinstdrivande före människor.
-Den nuvarande ekonomiska modellen uppmuntrar girighet, själviskhet och lägger för mycket vikt på berömmelse för berömmelsens skull.
-Det nuvarande systemet kan kväva innovation, till exempel genom praxiser såsom att hålla på patenter.
-Det nuvarande systemet skapar intressekonflikter mellan jaken på vinstdrivande och individers rätt och intressen på en oacceptabel skala.
-Ekonomin skall säkerställa anständiga levnadsförhållanden även för samhällets fattigaste.
-Ekonomin skall främja och belöna innovation.
-Finansiell ojämlikhet i samhället skall reduceras.
-Ekonomin skall erkänna människans värde över vinstdrivande.
-Företag skall tillhandahålla goda arbetsförhållanden för samtliga anställda. Detta inkluderar de anställdas rätt till en acceptabel mängd fritid utanför normala arbetstimmar.
-Regeringen skall utveckla omfattande strategier för att hantera den ekonomiska påverkan som automatisering av arbete och tjänster har, samt planera en ekonomisk modell för när knapphet ej längre råder.
-Framgång skall mätas i levnadsstandard och förnöjsamhet snarare än BNP.

Upphovsrätt
Vi anser att:
-Den nuvarande upphovsrättslagen är utdaterad och ej lämpad för användning sett till de teknologiska framstegen under detta århundrade.
-Upphovsrättslagen måste sluta skapa artificiell brist på varor.
-Upphovsrättslagen måste erkänna de positiva aspekterna av fri informationsdelning.

Drogreform
Vi anser att:
-Det nuvarande ”kriget mot droger” har skapat stort lidande hos människor, kostat mängder med pengar och resurser, ej lyckats minska skadligt droganvändande samt främjat kriminella karteller.
-Att den nuvarande behandlingen av droganvändning som kriminellt ej är effektivt, har skapat en underjord samt skadat många oskyldiga människor.
-Den nuvarande drogkategoriseringen är mycket oproportionerlig jämtemot den sociala och personliga skada olika droger medför.
-Vi inser att rekreationellt droganvändande alltid har varit, och alltid kommer att vara, en del av människans natur. Detta är fallet med brukande av alkohol, tobak och koffein.
-Vi inser att ansvarsfullt rekreationellt användande av droger är något helt annat än drogmissbruk, och bör därmed hanteras därefter.
-Att vissa rekreationella droger såsom cannabis bör legaliseras, men med restriktioner liknande dem kring alkohol och tobak.
-Att drogpolitik skall säkerställa användarnas säkerhet, främja förnuftigt och ansvarsfullt användande samt tillhandahålla hjälp för individer som har problem med missbruk.
-Att droganvändning bör behandlas som ett socialt hälsoproblem snarare än som kriminalitet.

Utbildning
Vi anser att:
-Utbildning skall vara gratis för alla, inklusive högre utbildning.
-Alla har rättigheten till grundläggande utbildning.
-Platser i utbildningsprogram skall tillhandages baserat på meriter snarare än ekonomisk situation, social status eller religiös tillhörighet.
-Religiös doktrin ej skall läras ut som vetenskaplig åsikt eller fakta.
-Religiös tro ej skall främjas i skolan.
-Finansiering för utbildning och forskning är extremt viktigt, och nödvändigt för mänsklighetens fortsatta utveckling och välfärd.

Evidensbaserat tänkande
Vi anser att:
-Evidensbaserat tänkande har ett stort värde och kan gynna mänskligheten enormt.
-Regeringspolitik skall formas utifrån rationell evidensbaserad diskussion.

Sjukvård
Vi anser att:
-Sjukvård skall vara gratis för alla, oavsett individens möjlighet att betala.
-Förebyggande åtgärder såsom vaccin, hälsokampanjer och idrott i skolan är mycket viktiga.
-Forskning kring behandling av vissa medicinska tillstånd saknas på grund av att dessa tillstånd ej skapar ett tillfälle för ekonomisk vinst. Detta är oacceptabelt och bestämmelser måste göras för att åtgärda detta.
-Dödshjälp skall vara lagligt och tillgängligt i specifika fall såsom obotlig sjukdom. Vidare anser vi att förlägandet av livet för en individ i allvarlig psykisk eller fysisk smärta, när de under en längre tid visat på en önskan om att få dö, är liktydligt med tortyr.

Sociala välfärdssystem
Vi anser att:
-Arbetslösa har den grundläggande rätten till en anständig levnadsstandard.
-Arbetslösa har rätten till stöd i jobbsökande.
-Det nuvarande systemet tar bort incitamentet för anställning då minimumlönen knappt överskrider mängden erhållet bidrag för arbetslöshet.
-Arbetslösa skall uppmuntras till att skaffa anställning, ej genom att bestraffa arbetslöshet utan genom att belöna anställning och arbete.
-Arbete bör göras attraktivt för arbetslösa.
-Arbetslösa har rätten till bistånd med utbildning och utveckling av färdigheter i syftet att förbättra chansen för anställning.

Rättvisa
Vi anser att:
-Rättsväsendet skall arbeta för att förebygga kriminalitet.
-Rättsväsendet skall använda fängelsestraff endast där andra metoder har misslyckats.
-Fängelsesystemet skall fokusera på rehabilitering av interner snarare än bestraffning för att säkerställa att de leder ett positivt liv utan kriminalitet när de släpps ut.
-Fängelsemiljön skall uppmuntra positiva aktiviteter från interner och motverka negativt beteende.
-Interner har rätt till en grundläggande men rättvis levnadsstandard.
-Interner har rätt till utbildning i fångvårdsanstalten.
KeeSe
Citizen
 
Posts: 4
Joined: Tue Aug 09, 2011 12:10 pm

Re: Manifesto translated to Swedish

Postby Nathan Sanders » Tue Aug 09, 2011 2:54 pm

Wow, great work!
User avatar
Nathan Sanders
Admin
 
Posts: 305
Joined: Thu Aug 04, 2011 9:55 am
Location: United Kingdom

Re: Manifesto translated to Swedish

Postby ex nihilo » Wed Aug 10, 2011 7:47 pm

I'm just thinking does swedan and the nordic countries really need this? I mean, they seem genrally ok. I wouldn't really want to risk gambling the quality of life they have now being statistically some of the happiest people in the world with this. It seems like a big gamble.


I though this was more suited for less equal countries, such as the UK, USA, Portugal, est.


Are they're problems in Sweden then which you wish to fix?
"Pah! It's only as complicated as you choose to make it! Was the old woman happy? Unhappy? Who can say? One can never know for true, you simply make your best attempt and move on..." -Grimorie Weiss, refering to doing right and making happy.
User avatar
ex nihilo
Centurian
 
Posts: 245
Joined: Thu Aug 04, 2011 4:34 pm
Location: Earth

Re: Manifesto translated to Swedish

Postby Sir Trek » Wed Aug 10, 2011 9:50 pm

ex nihilo wrote:I'm just thinking does swedan and the nordic countries really need this? I mean, they seem genrally ok. I wouldn't really want to risk gambling the quality of life they have now being statistically some of the happiest people in the world with this. It seems like a big gamble.


I though this was more suited for less equal countries, such as the UK, USA, Portugal, est.


Are they're problems in Sweden then which you wish to fix?


Norwegian here.

After whatt happened in Oslo for some weeks ago, Other countries believed that it would damage the norwegian democracy. The proof is that there have never been larger amount of youth joining the political parties. We have county elections in some month and the statistics says that we will have the highest percentage of voters for decades.

Newspapers not from norway, writes that Norway must be one of the most peacfull and democratic countries in the world after watching our non-hatred against the terrorist. And are amused about our justice-system that does not condemm crimes of this magnitude till death.

however there are still problems in the norwegian democracy. Religion is to melted together with the government, and the state keep getting convinced by huge companies to vote in favor of profit. (Religion halts us in cases consering marriage, homosexuality etc, and Huge companies keep destroying the nature by placing huge constructions in places that should be protected.)

There are still topics that needs attention in the nordic lands as well. BUt maybe we should make the Swedish/Norwegian/Danish, etc. forums as a subforum of a larger Nordic one?
"Everyone should be respected as an individual, but no one idolized." - Albert Einstein
User avatar
Sir Trek
Activist
 
Posts: 24
Joined: Mon Aug 08, 2011 11:19 pm
Location: Norway

Re: Manifesto translated to Swedish

Postby Sir Trek » Thu Aug 11, 2011 12:25 am

Damjan Pasarić wrote:As far as I stand and you might think of me coming from a less developed nation which is under your standards of thought and civility, I must state that I take the north as the prime example of some fine running of countries.
Please don't immediately identify me with what Croatia is most known for whatever that may be. I am certainly not pleased with my country.


It was not intended to think less of anyone. I just wanted to state that eventhough we can be related to a good example, we still got our problems.
"Everyone should be respected as an individual, but no one idolized." - Albert Einstein
User avatar
Sir Trek
Activist
 
Posts: 24
Joined: Mon Aug 08, 2011 11:19 pm
Location: Norway

Re: Manifesto translated to Swedish

Postby ex nihilo » Fri Aug 12, 2011 3:29 pm

Sir Trek wrote:
ex nihilo wrote:I'm just thinking does swedan and the nordic countries really need this? I mean, they seem genrally ok. I wouldn't really want to risk gambling the quality of life they have now being statistically some of the happiest people in the world with this. It seems like a big gamble.


I though this was more suited for less equal countries, such as the UK, USA, Portugal, est.


Are they're problems in Sweden then which you wish to fix?


Norwegian here.

After whatt happened in Oslo for some weeks ago, Other countries believed that it would damage the norwegian democracy. The proof is that there have never been larger amount of youth joining the political parties. We have county elections in some month and the statistics says that we will have the highest percentage of voters for decades.

Newspapers not from norway, writes that Norway must be one of the most peacfull and democratic countries in the world after watching our non-hatred against the terrorist. And are amused about our justice-system that does not condemm crimes of this magnitude till death.

however there are still problems in the norwegian democracy. Religion is to melted together with the government, and the state keep getting convinced by huge companies to vote in favor of profit. (Religion halts us in cases consering marriage, homosexuality etc, and Huge companies keep destroying the nature by placing huge constructions in places that should be protected.)

There are still topics that needs attention in the nordic lands as well. BUt maybe we should make the Swedish/Norwegian/Danish, etc. forums as a subforum of a larger Nordic one?
Bloody hell. I thought you had more restrictions on big companies. :evil: Gha! there all over the place. I'm dissapointed to hear that, but not nessisarilly shocked. :(
"Pah! It's only as complicated as you choose to make it! Was the old woman happy? Unhappy? Who can say? One can never know for true, you simply make your best attempt and move on..." -Grimorie Weiss, refering to doing right and making happy.
User avatar
ex nihilo
Centurian
 
Posts: 245
Joined: Thu Aug 04, 2011 4:34 pm
Location: Earth


Return to United Citizens Of Sweden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


cron